Historie

Het is voor ons bijna niet voor te stellen, omdat wij iedere donderdag lekker kunnen trainen, maar er is een tijd geweest dat de Alkmaarse voetbalscheidsrechters niet georganiseerd waren en er dus ook niet samen getraind werd.

De officiële oprichtingsdatum van de Scheidsrechtersvereniging Alkmaar e.o. is 2 september 1933. Op de oprichtingsvergadering waren 12 leden aanwezig en zij kunnen dus als de mannen van het eerste uur beschouwd worden. Als oprichters gelden de heren S. Peek, J.P. Horst en G.P. Hartland. Deze laatste 2 heren waren in de beginfase afwisselend voorzitter. Met de naam Hartland is direct de naam genoemd van een familie die gedurende meerdere generaties een prominente rol speelde binnen de vereniging.

Om verder te gaan met het rijtje voorzitters: De heren Hartland en Horst werden opgevolgd door Jaap de Nijs al in de dertiger jaren, die op zijn beurt werd afgelost door Henk Josee( voorzitter nr. 4). Toen deze door ziekte niet meer in staat was het voorzitterschap adequaat in te vullen, wij zijn in 1953, werd hij opgevolgd door Harry van der Schilden, en vervolgens werden Joop Brugge, Leen Augustijn, Toon Smorenberg, T. van der Weerd en Johan van Stokkum voorzitter.

Het elftal aan voorzitters werd volgemaakt door Willem Janssen, die van 1985 tot 1993 voorzitter was. Hierna kwamen Rob Groenendaal ( 1993-1998), Piet Tiggelaar ( 1998 – 2003) en André Liefaard ( 2003 – 2008). Onze huidige voorzitter Simon Schram is vanaf 2008 al weer voorzitter en daarmee nr. 15 in de rij van voorzitters.

Qua ledental groeide de vereniging snel: begonnen met 12, was dit in 1934 al 20 en 3 jaar later was dit bijna verdubbeld naar 38. De toptijd qua ledental was begin jaren zestig, toen de vereniging bijna 250 leden telde. Ten tijde van het 60 jarig jubileum was dit gedaald naar 122 en inmiddels zijn dit er ca. 60. Conclusie zou kunnen zijn dat het belang van de vereniging kleiner is geworden, iets wat ik fel bestrijd: de ontwikkeling van ons ledental past ook in de daling van het ledental van de COVS, daarnaast is er sprake van een verdere individualisering van de samenleving, iets waar een individuele sport als scheidsrechter nog meer van te lijden heeft. Verder weten clubs, gemeenten en KNVB ons steeds beter te vinden. Ook wil ik aanhalen uit de jubileumgids uit 1993, waarin staat dat trainingsavonden en vergaderingen nooit meer door mensen bezocht worden dan 12 % van het ledental ( = 16 personen!): Als er bij ons 16 man op de training zijn, vinden wij het een matige opkomst. Bovendien is de gemiddelde leeftijd van de trainingsbezoekers en van onze leden erg jong, ook vergeleken met andere COVS verenigingen en ook in vergelijking met de historie: in 1993 was de gemiddelde leeftijd van de trainingsbezoeker 40+!

Qua locaties hebben de Alkmaarse scheidsrechters op verschillende lokaties gebivakkeerd. Zonder volledig te willen zijn, noem ik hier: Café Ligthart op de Nieuwesloot, Molenkamp aan de Westerweg, ’t Wapen van Haarlem en lange tijd aan de Amstelstraat in Oudorp. Getraind werd er bij AFC ’34, op de sintelbaan bij het Gemeentelijk Sportpark, het gymnastiek lokaal aan de Fabritiusstraat en al lang bij Celeritas, eerst aan de Robonsbosweg en nu al bijna 20 jaar aan het Klaas Bootpad.

Reacties zijn gesloten.